Dla pacjentów > Badania mikrobiologiczne w soboty

Badania mikrobiologiczne w soboty.

 

Rozszerzamy ofertę badań o możliwość wykonania badań mikrobiologicznych także w soboty, w godz. 10.00 - 12.00. Oferta obejmuje tylko badania mikrobiologiczne. Aktualnie brak możliwości pobrania krwi.

 

Prawidłowe pobranie materiału.

 

Próbki moczu, kału należy pobrać wg przygotowanych przez nas wskazówek (zakładka Pobranie materiału do badań). Próbki z gardła, nosa lub ucha powinny być pobrane przez wykwalifikowany personel medyczny do specjalnych sterylnych wymazówek. Pojemniki do badań można bezpłatnie odebrać w Biurze Obsługi Klienta, od poniedziałku do piątku, w godz. 8.30 – 18.00 (prosimy o wcześniejszą informację). Można użyć ogólnie dostępnych, sterylnych pojemników zakupionych w aptekach. Próbki czytelnie podpisać imieniem, nazwiskiem i datą urodzenia.

 

Dostarczenie próbek.

 

Próbki dostarczamy wraz z czytelnie wypełnionym skierowaniem lekarskim lub samodzielnie przygotowanym (pismo drukowane). Badanie/badania należy wyraźnie zaznaczyć [-]. Opcjonalnie, w przypadku braku możliwości wydrukowania skierowania można je przygotować, umieszczając na kartce następujące dane:

- imię, nazwisko, adres, data urodzenia, telefon kontaktowy, adres e-mail

- wypisać zamawiane badania, zawsze umieszczając niemiecki kod badania (kody znajdują się w tabeli i na skierowaniu).

- umieścić zdanie: „Zobowiązuję się do opłacenia badań przy odbiorze wyników“, datę, czytelny podpis  

 

Przykład prawidłowo wypełnionego skierowania

Przykład samodzielnie przygotowanego skierowania

 

 

IMD Oderland

 

 

 


Szukaj

Kontakt
IMD Labor Oderland GmbH
MVZ Ärztliches Labor Dr. Frank Berthold und Kollegen
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
T: +49(0) 335 5581-100
F: +49(0) 335 5581-160
> email
> Dojazd
> Impressum

Unser Internetauftritt in Deutsch:
> www.imd-oderland.de/