Dla lekarzy

C-końcowy telopeptyd kolagenu typu I (ICTP)

 

Ocena obrotu kostnego w chorobach zapalnych i onkologicznych

 

Proces przebudowy kostnej oceniany jest na podstawie składników biorącyh udział w budowie i resorpcji kości. Ponieważ proces powstawania tkanki kostnej wymaga więcej czasu niż jej rozkład, markery resporcji kostnej reagują szybciej na zmiany w procesach przebudowy kostnej niż markery kościotworzenia. Powstające w procesie resporcji kostnej fragmenty kolagenu typu I mogą zostać zostać szczegółowo przebadane poprzez oznaczenie C-końcowego telopeptydu kolagenu typu I.

 

W toku badań, ICTP został zidentyfikowany jako parametr szczególnie nadający się do oceny przebiegu choroby, jak i terapii w stanach onkologicznych i reumatoidalno-zapalnych.

 

ICTP w chorobach reumatoidalnych

 

Obniżenie gęstości kości (osteoporoza) i destrukcja tkanki kostnej jest w chorobach reumatoidalno-zapalnych nie tylko skutkiem ubocznym terapii farmakologicznej, lecz również może stanowić od początku efekt choroby. Zgodnie z wytycznymi DVO (Dachverband Osteologie) reumatoidalne zapalenie stawów i podwyższone wartości markerów resorpcji kostnej stanowią niezależne czynniki ryzyka złamań kości.

 

ICTP umożliwia u takich pacjentów ocenę:

 

- wskaźnika resorpcji kostnej w zależności od postępu choroby i leczenia,

- ryzyka złamań kości,

- efektów leczenia środkami obniżającymi resorpcję kostną.

 

ICTP w onkologii

 

W chorobach nowotworowych obejmujących również układ kostny (rak płuc, prostaty, piersi, szpiczak mnogi) wykazano wartość oznaczenia ICTP w monitorowaniu postępów choroby i efektów leczenia. W niektórych państwach (Japonia, Czechy) ICTP jest rutynowo oznaczany w ramach opieki zdrowotnej pacjentów cierpiących na schorzenia onkologiczne. ICTP wyróżnia stabilny poziom w porównaniu do markerów kościotworzenia.

 

Oznaczenie ICTP może zostać wykorzystane w opiece nad pacjentami onkologicznymi w:

- kontroli metastatycznych osteopatii leczonych bisfosfonianami,

- prognozie reakcji organizmu na bisfosfoniany,

- przewidywaniu śmiertelności związanej z nowotworem o długim przebiegu, np.: rak prostaty czy piersi.

 

Preanalityka

 

- materiał do badań: surowica,

- stabilność w surowicy: 24 godziny w temperaturze pokojowej,

- min. 12 godzin przed pobraniem krwi pacjent powinien pozostać na czczo,

- krew należy pobierać pomiędzy 7.00-9.00, wahania w ciągu doby sięgają 50% (najwyższe wartości w drugiej połowie nocy, najniższe późnym popołudniem),

- czynniki wpływające na wzrost stężenia: ICTP usuwany jest przez nerki. Zaburzenie funkcji nerek i obniżony GFR (<50ml/min) wpływają na wzrost stężenia ICTP.

 

 

W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji:

 

Dr. med. Michael Schuster

Lekarz specjalista medycyny transfuzyjnej i laboratoryjnej

 

PD Dr. med. Mustafa Kemal Porsch-Özçürümez  

Lekarz specjalista medycyny laboratoryjnej


Szukaj

Kontakt
IMD Labor Oderland GmbH
MVZ Ärztliches Labor Dr. Frank Berthold und Kollegen
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
T: +49(0) 335 5581-100
F: +49(0) 335 5581-160
> email
> Dojazd
> Impressum

Unser Internetauftritt in Deutsch:
> www.imd-oderland.de/