Dla lekarzy

Hemoglobina retykulocytów

Wskaźnik zaopatrzenia erytropoezy w żelazo

Znaczenie kliniczne
Określenie poziomu hemoglobiny w retykulocytach pozwala na bardzo wczesną ocenę stopnia zaopatrzenia procesu erytropoezy w żelazo.

Wskazania

1. Diagnostyka niedoborów żelaza

Funkcjonalny niedobór żelaza powstaje wtedy, kiedy zaopatrzenie narządów w żelazo jest za niskie w stosunku do potrzeb. Z reguły jest to skutek wyczerpania się zapasów żelaza (tzw. żelaza zmagazynowanego) lub uszczuplenia całkowitej ilości żelaza w organizmie.
Istnieją stany, kiedy niedobór żelaza występuje pomimo dużych rezerw lub nawet zwiększonej ilości żelaza w organizmie. Przykładem są tutaj zaburzenia w użytkowaniu żelaza przy niedokrwistości chorób nowotworowych lub przewlekłych (Anemia of Chronic Disorder: ACD).
Wartość < 1,996 fmol wskazuje na funkcjonalny niedobór żelaza. To oznacza, że podaż żelaza jest mniejsza niż aktualne zapotrzebowanie procesów erytropoetycznych.
Przy obniżonej podaży lub zwiększonym zapotrzebowaniu zawartość hemoglobiny w retylukocytach spada w przeciągu 48 – 72 h. Parametr ten reaguje istotnie szybciej niż indeks erytrocytów i liczba erytrocytów niedobarwliwych, które uwidaczniają zmiany dopiero po kilku tygodniach.

2. Ocena suplementacji preparatmi żelaza w anemii z niedoboru żelaza.

Przy skutecznej substytucji poziom hemoglobiny w retykulocytach wzrasta już po 48 godzinach od rozpoczęcia terapii.
W porównaniu - inne markery metabolizmu żelaza np. poziom hemoglobiny ulega zmianie po około 10-20 dniach, a MCV, MCH i liczba niedobarwliwych erytrocytów dopiero po kilku tygodniach.

Jeżeli pod wpływem suplementacji poziom hemoglobiny w retykulocytach nie wzrasta, wskazuje to na inną przyczynę niedokrwistości lub na zaburzenia resorpcji żelaza.

3. Monitorowanie funkcjonalnego niedoboru żelaza przy terapii erytropoetyną (EPO).

Warunkiem osiągnięcia optymalnego efektu w terapii ertropoetyną jest wystarczające zaopatrzenie erytropoezy w żelazo. U pacjentów dializowanych poddawanych terapii EPO poziom hemoglobiny w retylkulocytach jest lepszym wskaźnikiem dostępności żelaza niż markery biochemiczne: ferrytyna, transferyna, wysycenie transferyny.

Wartość < 1,996 fmol wskazuje na niedostateczne zaopatrzenie erytropoezy w żelazo.


Diagnostyka

Materiał do badania: EDTA-Blut
Metoda oznaczania: fluorescencyjna cytometria przepływowa
Zakres wartości referencyjnych: 1,996 – 2,407 fmol

Uwaga
Przy zleceniu liczby retykulocytów oznaczanie zawartości hemoglobiny w retykulocytach jest przeprowadzane nieodpłatnie.


Karoline Kuhle
lekarz specjalizujący się w medycynie laboratoryjnej

dr Michael Schuster
specjalista transfuzjologii
specjalista medycyny laboratoryjnej


Źródło: Labor und Diagnose, L.Thomas, 7. Auflage, S. 707.


Szukaj

Kontakt
IMD Labor Oderland GmbH
MVZ Ärztliches Labor Dr. Frank Berthold und Kollegen
Am Kleistpark 1
15230 Frankfurt (Oder)
T: +49(0) 335 5581-100
F: +49(0) 335 5581-160
> email
> Dojazd
> Impressum

Unser Internetauftritt in Deutsch:
> www.imd-oderland.de/